Underhållsfria Ess-Drän ochTehoDrain -dräneringslösningar


Marknadens törstigaste dräneringsrör heter nu TehoDrain på finska marknaden.

Läs mera om TehoDrain -dräneringsrör

TehoDrain är avsett för teknisk dränering med höga krav på funktion och säkerhet under lång tid, exempelvis dränering av husgrunder, vägar, flygplatser, industrianläggningar, golf- och andra idrottsanläggningar.

TehoDrain och ESS-Drän -Dräneringsanvisningar

 

 

TehoDrain dräneringsrör TehoDrain -dräneringsrör TehoDrain -dräneringsrör

 

Frostskyddade vattenledningar

Rinnande vatten genom gnistrande kyla.

Läs mer.

uppvärmd uppvärmt vattenrör isolerat vettenledning självbegränsande självreglerande värmekabel

Copyright © 2018 PeTec Engineering